Przejdź do treści głównej

Trwa nabór zgłoszeń w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018!

archiwalne
Pozostał tylko tydzień, by wziąć udział w tegorocznym konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Na zgłoszenia i rekomendacje Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej czeka do 4 maja!

Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą zgłosić samorządy, organizacje, inne osoby prawne lub osoby fizyczne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji, następnie my skontaktujemy się z przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie.

W ramach konkursu chcemy też nagrodzić jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców wspierających rozwój ekonomii społecznej. W tych kategoriach czekamy na rekomendacje od podmiotów ekonomii społecznej, w tym reintegracyjnych.

Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody zarówno dla zwycięzców jak i podmiotów ich rekomendujących. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Spośród finalistów konkursu, publiczność przyzna także swoją nagrodę w ramach plebiscytu internetowego.

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017. Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły dostępne w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/zostan-malopolskim-lid-1/


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Miejsce: Kraków
Data wydarzenia: od 2018-04-27 do 2018-05-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • ekonomia społeczna
 • organizacje - przedsiębiorcy
 • przedsiębiorczość
 • spółdzielnie socjalne
 • wspieranie przedsiębiorczości