Przejdź do treści głównej

PFRON: konsultacje dla NGO – drugi etap

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-07, 11:58
archiwalne
Drugi etap konsultacji dotyczących kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W uzupełnieniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej PFRON w dniu 2 maja 2018 roku dotyczącego drugiego etapu konsultacji w sprawie kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia dodatkowo do społecznej oceny „Koncepcję kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, przedłożoną przez Fundację Aktywizacja z siedzibą w Warszawie.

W nawiązaniu do zamieszczonych na stronie internetowej PFRON komunikatów z dnia 13 oraz 26 marca 2018 roku w sprawie konsultacji dotyczących kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedkłada do społecznej oceny przedłożone przez organizacje pozarządowe, w ramach pierwszego etapu konsultacji, „Koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” i zaprasza do zgłaszania rekomendacji oraz uwag.

Prosimy o przedstawienie propozycji za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania rekomendacji oraz uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: , do dnia 14 maja 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w maju br. planowane jest zorganizowanie w Biurze PFRON spotkania konsultacyjnego, w ramach którego przedyskutowane zostaną nadesłane przez organizacje pozarządowe koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań.

Załączniki: 1. „Koncepcje kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” nadesłane przez następujące organizacje pozarządowe:

2. Formularz zgłaszania rekomendacji oraz uwag.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: od 2018-05-07 do 2018-05-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna