Przejdź do treści głównej

Konkurs "Wolontariat w akcji" - przedłużono termin zgłoszeń

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-25, 14:24
archiwalne
Fundacja „Samotna Mama” zaprasza do udziału w konkursie "Wolontariat w akcji", który jest powiązany z XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu. Zgłoszenia można przesyłać do 28 maja 2018 r.

Cel konkursu zostanie zrealizowany poprzez wybór i nagrodzenie do 3 najlepszych aplikacji konkursowych, dostarczonych/nadesłanych przez uczestników konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa oraz każdy inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mająca siedzibę (w tym oddział lub filię) i prowadząca działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz Organizacji realizującej niniejszy projekt oraz podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w pracach Komisji Konkursowej). Z udziału w konkursie „Wolontariat w akcji” wykluczeni są laureaci poprzednich edycji konkursu „Wolontariat w akcji”, jak i organizacje, z którymi powiązani są członkowie Komisji Konkursowej (poprzez podległość służbową i/lub współpracę o charakterze społecznym lub odpłatnym w okresie minionych 2 lat przed dniem ogłoszenia konkursu i/lub zasiadanie w organach organizacji aplikującej w okresie minionych dwóch lat przed dniem ogłoszenia konkursu).

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 28 maja 2018 r. (decyduje data wpływu) pełnej aplikacji konkursowej w jeden z poniższych sposobów:

a. dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną – do godz. 24.00) na adres:
Fundacja "Samotna Mama", ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”

b. przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-05-25 do 2018-05-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • organizacje pozarządowe
  • społecznicy
  • wolontariat
  • wolontariusze