Przejdź do treści głównej

Opole. Konferencja "Bliżej Funduszy Europejskich"

autor(ka): Adam Szczubiał
2018-05-14, 09:38
archiwalne
17 maja 2018 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbędzie się dziesiąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

 • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

 • 17 maja 2018 roku
 • Opolski Urząd Wojewódzki - ul. Piastowska 14, Opole

Agenda spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 12.30

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12.30 - 13.30

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

13.30 - 13.50

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13.50 - 14.50

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

14.50 - 15.20

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

15.20 - 16.00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 17.05.2018 r.: https://efs.mrpips.gov.pl/opole


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Departament Wdrażania EFS w MRPiPS
Miejsce: Opolski Urząd Wojewódzki, Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. opolskie
Data wydarzenia: 2018-05-17
Organizator:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS

Adres:

Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 529 02 23

E-mail:

promocja@efs.mrpips.gov.pl

Www:

http://www.efs.mrpips.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • edukacja
 • ekonomia społeczna
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • fundusze strukturalne
 • integracja społeczna
 • młodzież
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • spółdzielnie socjalne