Przejdź do treści głównej

Wrocław. Kurs "Excel dla HR z elementami controllingu personalnego"

autor(ka): Anna Kwiat
2018-05-14, 08:44
płatne
archiwalne
Kurs Excel dla HR z elementami controllingu personalnego jest dla osób, które pracują w działach HR oraz zajmujących się kadrami i płacami. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 28-29 maja 2018 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

- sprawnie tworzyć formularze do wypełnienia on-line i do wydruku,

- prawidłowo sformatować arkusz w celu wykorzystania go do profesjonalnej prezentacji danych,

- posługiwać się metodologią kalkulacji kosztów pracy z użyciem MS Excel,

- analizować dane dotyczące absencji chorobowej, kosztów zatrudnienia, kosztów rekrutacji, wynagrodzeń,

- analizować mierniki z zakresu działu personalnego z użyciem MS Excel.

Program szkolenia

1. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę w dziale personalnym.

- zasady prawidłowego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,

- parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,

- wypełnianie serią danych,

- malarz formatów.

2. Metody importu danych do MS Excel.

- import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www,

- import i analiza danych z plików tekstowych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.

3. Formatowanie warunkowe – zasady używania.

- budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty kadrowe – budżetowe i operacyjne,

- raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,

- graficzne ujęcie danych.

4. Analiza ekonomiczna procesów kadrowych przy użyciu funkcji.

- adresowanie względne i bezwzględne,

- funkcje logiczne – jeżeli, lub, oraz,

- funkcje statystyczne i matematyczne – licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki,

- funkcje wyszukiwania i odwołań – wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, indeks, podaj.pozycję,

- funkcje daty i czasu – dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, networkdays, workday,

- funkcje tekstowe – lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,

- składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

5. Analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej.

- zasady budowy i działania tabeli przestawnej,

- filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,

- grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),

- analiza struktury wynagrodzeń finansowych,

- analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych,

- analiza kosztów płac.

6. Mierniki w działaniach działu personalnego.

- strategiczne wskaźniki,

- analiza ABC – XYZ w odniesieniu do kosztów pracy,

- analiza ABC – XYZ w odniesieniu do pracowników.

7. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

8. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

9. Praktyczne aspekty.

- obliczanie wskaźników zatrudnienia, absencji i rotacji kadr,

- mierniki szkoleń,

- mierniki rekrutacji,

- koszty motywowania pozafinansowego,

- koszty ocen okresowych.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-hr-z-elementami-controllingu-personalnego,s2,844.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, ul. Racławicka 15/19 lokal 1, 53-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: od 2018-05-28 do 2018-05-29
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-excel-podstawowy,s2,37.html 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie