Przejdź do treści głównej

Bielsko-Biała. Spotkanie "Wsparcie dla edukacji – założenia konkursów 11.1.4 RPO WSL"

autor(ka): Romana Skalna
2018-05-16, 08:53
bezpłatne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne „Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursów 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych”. Termin: 5 czerwca 2018 r., godz:9.00-12.00, Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.

Spotkanie „Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursów 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne „Wsparcie dla EDUKACJI – założenia konkursów 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych” Termin i miejsce spotkania:

Termin: 05 czerwca 2018r.

Godziny spotkania: 9.00-12.00

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367

Tematyka spotkania:

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursach z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Omówione zostaną:

  • założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
  • budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowych wytycznych kwalifikowalności wydatków.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy:

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej,, ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała, woj. śląskie
Data wydarzenia: 2018-06-05
Organizator:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej,

Adres:

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsk-Biała, woj. śląskie

Tel.:

33 49 60 201

Faks:

33 49 60 200

E-mail:

lpibielsko@bcp.org.pl

Www:

http://www.bcp.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • fundusze strukturalne
  • kształcenie ustawiczne
  • oświata