Przejdź do treści głównej

Kraków. Ważna ankieta - Wypowiedz się o współpracy z Gminą Miejską Kraków

autor(ka): Olga Glińska
2018-05-18, 12:36
archiwalne
Zapraszamy organizacje działające na terenie Krakowa do wypełnienia ankiety dotyczącej dotychczasowej współpracy z jednostkami Urzędu Miasta. Badanie jest częścią projekt "Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022". Wasza opinia o tym, jak ta współpraca funkcjonowała w poprzednich będzie bardzo pomocna dla lepszego przygotowania kolejnego programu.

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 i będą mieć realny wpływ na określenie przyszłych zasad współpracy.

Chcemy poznać Państwa doświadczenia, opinie na temat współpracy z Urzędem oraz zidentyfikować trudności lub bariery występujące w relacjach Państwa organizacji z UMK.

Poniższe badanie daje nam - członkom organizacji - nie tylko możliwość wyrażenia swojego zdania na temat współpracy z Urzędem, ale także wpływu na określenie zasad współpracy.

Prosimy, aby ankietę wypełniła osoba, która jest członkiem zarządu organizacji lub posiada wiedzę na temat współpracy organizacji z UMK.

Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety:

http://bis-krakow.kei.pl/limesurvey/index.php/621785/lang-pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt:

Serdecznie zapraszamy!


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Federacja Małopolska Pozarządowa
Miejsce: Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego Ignacego 18 , 30-503 Kraków, woj. małopolskie
Data wydarzenia: od 2018-05-18 do 2018-05-25
Organizator:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Adres:

Krasickiego 18, 30-503 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 412 15 24

Faks:

12 412 15 24

E-mail:

biuro@bis-krakow.pl

Www:

http://www.bis-krakow.pl 

Organizator:

Federacja Małopolska Pozarządowa

Adres:

Stolarska 6 lok. 9, 31-043 Kraków, woj. MA

Tel.:

505343132

E-mail:

biuro@malopolskiengo.pl

Www:

http://www.malopolskiengo.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją