Przejdź do treści głównej

PFRON: konsultacje dla NGO - trzeci etap

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-28, 17:23
archiwalne
Trzeci etap konsultacji dotyczących kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dniach 11 czerwca 2018 roku oraz 18 czerwca 2018 roku, w godzinach od 11.00 do 14.00, planowane jest zorganizowanie spotkań konsultacyjnych w Warszawie.

PFRON informuje o zakończeniu drugiego etapu konsultacji dotyczących kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym. Do dnia 14 maja 2018 roku organizacje pozarządowe mogły zgłaszać uwagi i rekomendacje do przedstawionych w ramach pierwszego etapu konsultacji „Koncepcji kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

W dniach 11 czerwca 2018 roku oraz 18 czerwca 2018 roku, w godzinach od 11.00 do 14.00, planowane jest zorganizowanie spotkań konsultacyjnych w Warszawie, w trakcie których przedyskutowane zostaną propozycje nadesłane przez organizacje pozarządowe.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przekazanie zgłoszenia na adres: , do dnia 6 czerwca 2018 roku. W zgłoszeniu należy wskazać:

  • datę spotkania konsultacyjnego, w którym zainteresowana jest uczestniczyć organizacja (11 czerwca albo 18 czerwca 2018 roku);
  • nazwę organizacji;
  • adres e-mail do kontaktu;
  • imiona i nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu.

Szczegóły organizacyjne (w tym miejsce spotkań konsultacyjnych) przekazane zostaną Państwu na podane w zgłoszeniu adresy e-mail.

Dziękujemy za dotychczasowy udział w konsultacjach i przekazane propozycje zmierzające do optymalizacji trybu zlecenia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 


Data wydarzenia: od 2018-06-11 do 2018-06-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna