Przejdź do treści głównej

Szkolenia dla beneficjentów RPO WiM 2014-2020

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-05, 08:52
bezpłatne
archiwalne
W czerwcu oraz w lipcu odbędzie się szereg szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Planowane szkolenia:

Rozliczanie i realizacja projektów EFS - metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 13 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 31 lipca 2018 Olsztyn

Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 23 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 30 lipca 2018 Olsztyn

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 20 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 10 lipca 2018 Elbląg
- Grupa 3: 3 lipca 2018 Ełk

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Grupa 1: 27 czerwca 2018 Olsztyn

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 10 lipca 2018 Olsztyn

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Grupa 1: 9 lipca 2018 Olsztyn

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 19 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 26 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 3: 9 lipca 2018 Elbląg
- Grupa 4: 2 lipca 2018 Ełk

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 19-20 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 2-3 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 3: 4-5 lipca 2018 Olsztyn

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 - Grupa 1: 11-12 lipca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 23-24 lipca 2018 Elbląg

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 19-20 lipca 2018 Olsztyn

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 17-18 lipca 2018 Olsztyn

Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
- Grupa 1: 15 czerwca 2018 Olsztyn
- Grupa 2: 22 czerwca 2018 Olsztyn

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeń na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2018-06-15 do 2018-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • fundusze strukturalne
  • księgowość
  • obowiązki
  • prawo