Przejdź do treści głównej

Sandomierz. Konferencja: Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

autor(ka): Kamila Piotrowicz
2018-06-05, 13:21
archiwalne
Już w sobotę, 16 czerwca spotykamy się na Lokalnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej w Sandomierzu.

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, który odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Hotelu Basztowym w Sandomierzu pl. Ks. J. Poniatowskiego 2. Partnerem Lokalnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja realizowana jest jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Organizacji Pozarządowych w Sandomierzu.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie kontaktów między różnymi podmiotami ekonomii społecznej.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia ekspertów na tematy, takie jak:

- Ekonomia Społeczna szansą dla rozwoju gmin i powiatów,

- Fabryka zmiany – Nikiszowiec,

- Srebrna gospodarka - innowacyjne wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej,

- Możliwości dofinansowania projektów w ramach konkursów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” i Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”.

W drugiej części wydarzenia odbędzie się ekspercka debata radiowa pt. „Aktywna społeczność lokalna i liderzy – razem dla ekonomii społecznej”.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Miejsce: Sandomierz, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
Data wydarzenia: 2018-06-16
Organizator:

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Adres:

Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie

Tel.:

41 378 70 09

E-mail:

busko@sowes.pl

Www:

http://www.sowes.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • fundusze strukturalne
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości