Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Spotkanie z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-07, 17:28
archiwalne
15 czerwca 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbędzie się jedenaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

 • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

 • 15 czerwca 2018 roku
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Agenda spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 12.30

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12.30 - 13.00

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

13.00 - 13.20

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13.20 - 14.20

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

14.20 - 15.20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

15.20 - 16.00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 15.06.2018 r.: https://efs.mrpips.gov.pl/olsztyn


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: 2018-06-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • ekonomia społeczna
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • fundusze strukturalne
 • integracja społeczna
 • młodzież
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna