Przejdź do treści głównej

Toruń. Wspólnie o programie współpracy

autor(ka): Małgorzata Skibicka
2018-06-18, 12:00
archiwalne
Urząd Miasta Torunia rozpoczyna konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz trybu powoływania, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy działających we wszystkich obszarach pożytku publicznego do włączenia się w proces programowania współpracy miasta Torunia z III sektorem w 2019 r. Zależy nam, aby program wzmacniający partnerstwo pomiędzy gminą i organizacjami pozarządowymi opracować wspólnie ze środowiskiem pozarządowym w procesie partycypacyjnym. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. określać będzie szczegółowe zasady współpracy miasta Torunia z podmiotami pozarządowymi i stanowić będzie podstawę do powierzenia lub wspierania zadań publicznych Gminy Miasta Toruń.

Podczas spotkania na nowo wypracowane zostaną również zasady powoływania i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 16.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (patio – parter), ul. Łokietka 3.

Formuła spotkania:

O najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi proponujemy porozmawiać w br. w zmienionej formule spotkania. Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z pięciu zaproponowanych grup roboczych (dotychczas spotkania prowadzone były w ramach „World Cafe” - każdy uczestnik spotkania wypowiadał się przy każdym stoliku tematycznym).

Proponowane grupy tematyczne:

  1. oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro
  2. promocja i rozwój wolontariatu,
  3. działania na rzecz osób w wieku 65+,
  4. generator ofert eNGO i proces aplikacyjny (doświadczenia użytkowników),
  5. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (tryb powoływania, organizacji i tryb działania Rady, zadania RDPP).

Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

WAŻNE! W związku z formułą spotkania prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego udziału do dnia 26 czerwca br. (kontakt: p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 87 24, e-mail: ).

W tym terminie, do godz. 13.00 na adres mailowy: można zgłaszać również propozycje dodatkowego tematu spotkania konsultacyjnego.

Materiały do pobrania:

- obowiązujący w 2018 r. program współpracy miasta z ngo

CO DALEJ?

Schemat przebiegu konsultacji - pobierz TUTAJ


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Www: http://www.torun.pl http://www.orbitorun.pl http://www.konsultacje.torun.pl 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń, woj. kujawsko - pomorskie
Data wydarzenia: od 2018-06-18 do 2018-07-02
Organizator:

Urząd Miasta Torunia

Adres:

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń , woj. kujawsko - pomorskie

Tel.:

56 611 87 24

E-mail:

m.skibicka@um.torun.pl

Www:

http://www.torun.pl  http://www.orbitorun.pl  http://www.konsultacje.torun.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją