Przejdź do treści głównej

Ossa k. Rawy Mazowieckiej. VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

autor(ka): KSOIN
2018-06-28, 08:28
Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) zapraszają na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która poprzedza obrady Europejskiego Kongresu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wyjątkowa Konferencja organizowana w ramach obchodów stulecia niepodległości, biorąca udział w rządowym programie "Niepodległa“.

Skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:

- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,

- podlegających obowiązkowej ochronie,

- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,

- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym

oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

Obrady VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego poprzedzają VIII Europejski Kongres Małych I Średnich Przedsiębiorstw.

Cele konferencji

 1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
 2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
 4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
 5. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 6. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 7. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 8. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Tematyka konferencji

 1. Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski.
 2. Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
 3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
 4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 5. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 8. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w bezpieczeństwie narodowym.
 9. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 10. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 11. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
 12. Internet rzeczy a Smart City. Zwiększamy bezpieczeństwo, czy ograniczamy nasze prawa?

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: internet
Miejsce: Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, 96-200 Ossa, woj. łódzkie
Data wydarzenia: od 2018-10-03 do 2018-10-05
Organizator:

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Adres:

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice,

Tel.:

322064600

E-mail:

biuro@ksoin.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • bezpieczeństwo
 • ekonomia, rynek pracy
 • gospodarka
 • przedsiębiorczość