Przejdź do treści głównej

Wieliszew. Spotkanie dotyczące Punktu Informacyjno – Doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej

autor(ka): Angelika Pasek-Gilarska
2018-06-28, 10:48
archiwalne
Urząd Gminy zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 lipca 2018 roku (czwartek) o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Wieliszew - Sala koncertowa im. K. Klenczona. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta doradcza, która realizowana będzie w Punkcie.

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Wieliszew rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – Doradczy dla podmiotów ekonomii społecznej. Mieszkańcy oraz podmioty funkcjonujące na terenie powiatu Legionowskiego mogą w punkcie uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną w następującym zakresie:

• możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym;

• zakładanie organizacji pozarządowej (stowarzyszenia i fundacje);

• zakładanie, rozwój i prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej (PES);

• zakładanie, rozwój przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych;

• zakładanie i rozwój podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej

• przekształcania organizacji pozarządowej w przedsiębiorstwo społeczne;

• ekonomizacji organizacji pozarządowych;

• możliwości wzmocnienia potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy

• zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz organizacjach pozarządowych

• sprawozdawczości podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych

• bieżącej pomocy prawnej dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych

Dyżury odbywać się będą w czwartek w godz. 15.30-17.00 w Urzędzie Gminy, pok. 110.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku (czwartek) o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Wieliszew - Sala koncertowa im. K. Klenczona. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta doradcza, która realizowana będzie w Punkcie.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Gminy Wieliszew
Miejsce: Urząd Gminy w Wieliszewie, Modlińska 1, Wieliszew, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2018-07-05
Organizator:

Urząd Gminy w Wieliszewie

Adres:

Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, woj. Mazowieckie

Tel.:

22 782 27 63

E-mail:

apasek@wieliszew.pl

Www:

http://www.wieliszew.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • prawo
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • zarządzanie