Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Szkoła Animatorów Profilaktyki 2018

autor(ka): Grzegorz Kędzioł
2018-06-28, 11:46
bezpłatne
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, XIX edycji specjalistycznego szkolenia: „Szkoła Animatorów Profilaktyki”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.

„Szkoła Animatorów Profilaktyki”

  • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców, animatorów, trenerów, opiekunów i innych osób zatrudnionych w gdańskich placówkach realizujących programy profilaktyki selektywnej i wskazującej.
  • Szkolenie obejmuje łącznie 100 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz 10 godzin superwizji i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.
  • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Szkoleniowy TPŚ „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:

1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/3DQGxObIACpaBMmi1

do dn. 10.08.2018 ( proszę skopiować link do przeglądarki, wypełnić formularz i kliknąć „Wyślij”)

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.

3. Szkolenie jest bezpłatne

Dla wyróżniających się uczestników szkolenia przewidziana jest możliwość stażu

a następnie zatrudnienia w programach realizowanych przez Towarzystwo „MROWISKO”

Terminy sesji szkoleniowych:

1 sesja – 08.09.2018

2 sesja – 09.09.2018

3 sesja – 22/23.09.2018

4 sesja – 06/07.10.2018

5 sesja – 20/21/10.2018

6 sesja – 17/18.11.2018

7 sesja – 08.12.2018

Zakończenie szkolenia - 09.12.2018

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

I blok zajęć szkoleniowych - Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań Wykłady i warsztaty z tematu: Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań. Młodzież a substancje psychoaktywne, ramy teoretyczne profilaktyki, koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych, poziomy oddziaływań profilaktycznych, ocena skuteczności działania, aspekty prawne W wymiarze 10 godzin dydaktycznych

II blok zajęć szkoleniowych - Praca nad sobą Wykłady i warsztaty z tematu: Praca nad sobą. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń. Audyt personalny. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

III blok zajęć szkoleniowych - Praca z jednostką Wykłady i warsztaty z tematu: Praca z jednostką. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne, budowanie relacji pomagania, reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, kształtowanie motywacji do zmiany, praca z oporem. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych

IV blok zajęć szkoleniowych - Praca z grupą Warsztaty i wykłady z tematu: Praca z grupą. Podstawy pracy grupowej, wskaźniki pracy grupy, interwencje grupowe, stadia rozwoju grupy, specyfika grup rówieśniczych, wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

V blok zajęć szkoleniowych - Profilaktyka w praktyce .Wykłady i warsztaty z tematu: Nowoczesna edukacja i informacja, praca uliczna, alternatywne działania profilaktyczne, etyka i standardy pracy profilaktycznej, przykłady skutecznych programów profilaktycznych, tworzenie programów profilaktycznych. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VI blok zajęć szkoleniowych - Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą Wykłady i warsztaty z tematu: Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ramy teoretyczne, specyfika procesu zmiany - model Prochasky i DiClemente, jak pracować z młodą osobą niezmotywowaną do zmiany, zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą. W wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

VII blok zajęć szkoleniowych - Superwizja Zajęcia superwizyjne prowadzone w dwóch grupach 10 osobowych, przez dwóch superwizorów. W wymiarze 10 godzin dydaktycznych.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańska


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Reduta Wyskok 9, 80-746 Gdańsk, woj. pomorskie
Data wydarzenia: od 2018-09-08 do 2018-12-09
Organizator:

TPŚ Mrowisko

Adres:

Agrarna 2, 80-298 Gdańsk, woj. pomorskie

Tel.:

58 550 26 69

Faks:

58 550 26 69

E-mail:

biuro@mrowisko.org.pl

Www:

http://www.mrowisko.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie