Przejdź do treści głównej

Konsultacje publiczne Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej

archiwalne
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). Uwagi można zgłaszać do 23 lipca 2018.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju (w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Z uwagi na harmonogram prac nad projektem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag najpóźniej do dnia 23 lipca 2018 r. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesłanie uwag na załączonym formularzu, również w wersji elektronicznej pozwalającej na edycję na adres: .

Przedmiotowa informacja wraz z załącznikami została również zamieszczona na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/KPRES,na,lata,2014-2023,4070.html.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2018-07-03 do 2018-07-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • polityka społeczna
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • współpraca z administracją