Przejdź do treści głównej

Toruń. Bezpłatne szkolenie dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne - ostatnie miejsca

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-19, 08:54
bezpłatne
archiwalne
Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt.: „Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz emeryturach i rentach z FUS”.

Zagadnienia:

Jakie korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne?
Jakie przywileje przysługują, zgodnie z prawem, osobom niepełnosprawnym, podejmującym zatrudnienie?
Czy osoby niepełnosprawne pobierające świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS mogą wykonywać pracę zarobkową?
O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną pobierającą świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS?
Jakie dokumenty jest zobowiązany przygotować pracodawca swojemu pracownikowi, który zamierza wnioskować do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy?

Miejsce

Toruń, ul. Mickiewicza 33 - 39, sala 411

Termin wydarzenia

2018.07.24, start godz. 10:00, zakończenie godz. 12:00

Kontakt

Prosimy o zgłoszenie udziału do 16.07.2018 r.

Ewa Niedlich – PFRON tel.: 56 6814405, mail: ,
Elżbieta Sudomir-Gordon – ZUS tel.: 56 6109300, mail: sudomir-


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: 2018-07-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • księgowość
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • zarządzanie