Przejdź do treści głównej

Konsultacje publiczne projektu dot. dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-05, 16:21
archiwalne
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji prawa autorskiego, która wdraża dyrektywę dotyczącą dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych TUTAJ

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2017/1564. Celem dyrektywy jest zwiększenie dostępności utworów takich jak książki, czasopisma, gazety, magazyny oraz inne teksty pisane, dla osób niewidomych oraz osób z innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi czytanie. Dyrektywa wprowadza w tym zakresie jednolity, obowiązkowy wyjątek od praw autorskich i praw pokrewnych, ułatwiający wykonywanie kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz transgraniczną wymianę takich formatów.

Dotychczasowe przepisy polskiego prawa autorskiego umożliwiają korzystanie z utworów dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych w najszerszym zakresie na jaki pozwalało prawounijne. Nie określają jednak zasad wymiany kopii między uprawnionymi do tego podmiotami, co w praktyce - w zestawieniu z brakiem jednolitego wyjątku w państwach UE - może stanowić jedną z barier dla transgranicznej wymiany kopii książek dostępnych dla niewidomych. Projektowana zmiana przepisów, w ślad za regulacją europejską oraz Traktatem z Marrakeszu, ma na celu ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych oraz wprowadzenie zasad wymiany kopii, zbieżnych z zasadami wprowadzanymi w innych państwach europejskich. Ma to w konsekwencji prowadzić do stworzenia spójnego międzynarodowego środowiska, sprzyjającego transgranicznej wymianie kopii w formatach dostępnych dla osób niewidomych.

Zapraszamy do zajęcia stanowiska wobec projektu nowelizacji do dnia 16 lipca 2018 roku (albo w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zaproszenia do udziału w konsultacjach).

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag także w wersji elektronicznej na adres dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl .


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data wydarzenia: od 2018-07-05 do 2018-07-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • sztuka