Przejdź do treści głównej

Spotkanie w ramach konsultacji projektu aktualizacji KPRES

autor(ka): Filip Kołodziejski
2018-07-11, 13:52
archiwalne
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie projekt aktualizacji Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES), jak również odbędzie się dyskusja nt. projektu. Podsumowane zostaną także cztery dwudniowe spotkania makroregionalne zorganizowane w ramach projektu SIRES (Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej). Spotkania odbyły się w Częstochowie, Toruniu, Lublinie (5-6.07) i Poznaniu (9-10.07) i miały charakter pre-konsultacji aktualizacji KPRES.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do 15 lipca 2018 r. na adres e-mail: . W razie pytań proszę o kontakt z Filipem Kołodziejskim pod nr tel. (22) 461 61 35.

2 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju (w rozumieniu ustawy

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Prowadzone w Ministerstwie prace nad aktualizacją KPRES toczyły się w szczególności na forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, będącego organem pomocniczym Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Członkami Komitetu są przedstawiciele: ministerstw (finansów, inwestycji i rozwoju, kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa i rozwoju wsi, edukacji narodowej), urzędów centralnych (GUS, UZP) samorządów wojewódzkich, podmiotów ekonomii społecznej, partnerów społecznych, świata nauki oraz sektora finansowego.

Informacja o konsultacjach dostępna jest między innymi na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS
Miejsce: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , ul. Żurawia 4a, sala nr 200 A., 00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2018-07-17
Organizator:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Adres:

Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 461 61 30

E-mail:

ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Www:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • prawo
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości