Przejdź do treści głównej

Ełk, Elbląg, Olsztyn. Szkolenie „Tworzenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów EFS w ramach RPO WiM za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2"

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-12, 08:53
bezpłatne
archiwalne
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie organizuje szkolenia „Tworzenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów EFS w ramach RPO WiM za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2". Zajęcia odbędą się w sierpniu 2018 r. w Ełku, Elblągu, Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do instytucji zainteresowanych udziałem w konkursach z Działania 10.4 RPO WiM na projekty z zakresu pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia.

Szkolenia odbędą się w godzinach 9.00-16.00 w następujących terminach:
- 3 sierpnia 2018 r., Ełk, Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32
- 8 sierpnia 2018 r., Elbląg, Hotel Młyn Aqua SPA Elbląg, ul. Tadeusza Kościuszki 132
- 10 sierpnia 2018 r., Olsztyn, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A

Grupy szkoleniowe będą liczyły maksymalnie 12 osób. Szkolenia będą miały formę warsztatów opartych o pracę na komputerze. Organizatorzy zapewniają bezpłatny parking, wyżywienie i materiały szkoleniowe. Nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl/-/7399967-szkolenia-z-przygotowania-wniosku-dzialanie-10-4

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2018-08-03 do 2018-08-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • fundusze strukturalne
  • pisanie projektów
  • rozwój zawodowy