Przejdź do treści głównej

PFRON: konsultacje projektu zmian do „Zasad wspierania realizacji zadań”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-13, 16:07
archiwalne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 lipca 2018 roku („Konsultacje dla NGO – podsumowanie”) PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu zmian do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Do komunikatu załączono wyłącznie te dokumenty, spośród dokumentów stanowiących załączniki do „Zasad”, w których naniesione zostały zmiany (innym kolorem czcionki). Pełny tekst aktualnie obowiązujących „Zasad” jest dostępny na stronie internetowej PFRON w zakładce „Organizacje pozarządowe” – „Zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych” – „Samodzielni i skuteczni (konkurs 4/2017)

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do projektu za pośrednictwem „Formularza zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: , do dnia 31 lipca 2018 roku.

Założenia konkursu o zlecenie realizacji zadań, którego ogłoszenie przez PFRON planowane jest na przełomie września i października 2018 roku, zostaną przedstawione do konsultacji w osobnym komunikacie.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konsultacje


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: od 2018-07-13 do 2018-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna