Przejdź do treści głównej

Koalicja Kulturotwórców. Wizyta studyjna #2 – Lublin

autor(ka): Marta Pisarska
2018-07-26, 10:47
archiwalne
Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury.

To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji.

W programie m.in.: Centrum Spotkania Kultur, Wspólna Przestrzeń, Centrum Kultury.

Szczegółowy program i harmonogram wizyty na: https://www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/

Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia.

Projekt skierowany jest do Kulturotwórców z województwa kujawsko-pomorskiego

Zapisy pod adresem:

Czym jest Koalicja Kulturotwórców?

To projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz w Toruniu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Tytułowi Kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze.

Działanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Spółdzielnia Socjalna "Kulturhauz"
Miejsce: Lublin
Data wydarzenia: od 2018-08-18 do 2018-08-19
Organizator:

Spółdzielnia Socjalna "Kulturhauz"

Adres:

Józefa Poniatowskiego 5 lok. 2, 87-100 Toruń, woj. KP

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja kulturalna
  • ekonomia społeczna
  • kultura
  • spółdzielnie socjalne