Przejdź do treści głównej

Opole. Szkolenie "Dotacje na zadania - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

autor(ka): Michał Ignasiak
2018-09-07, 08:44
płatne
archiwalne
Wykładowca (praktyk z 15-letnim doświadczeniem) zaprezentuje, jak prawidłowo udzielać, wykorzystać i rozliczać dotacje z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu. Odpowiemy, które czyny stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie będzie zawierało element dyskusji - wykładowca odpowie na wszystkie pytania uczestników. Opole, 24 września 2018. Udział w warsztatach jest płatny.

Zakres szkolenia odzwierciedla kluczowe elementy w obszarze finansowania przez JST zadań publicznych realizowanych przez NGO w sferze działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Szczegółowo omówimy:

 • nieprawidłowości oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych – kto odpowiada i za jakie zaniechanie?

 • wzór zarządzenia w sprawie postępowania z dokumentami i pismami oraz ochrony zawartych w nich danych – dot. Komisji Konkursowychzasady, błędy w rozliczeniach i ich skutki,

 • kwalifikowanie kosztów rozliczania,
 • udział własny w całkowitym koszcie zadania,
 • przenoszenie pomiędzy pozycjami kosztorysu,
 • skutki niewykonania wkładu własnego,
 • skutki wcześniejszego rozwiązania umowy,
 • zaniechanie rozliczenia dotacji,
 • aneksowanie umów w trakcie realizacji zadania publicznego,
 • zasady ustalania kwoty dotacji podlegającej zwrotowi,
 • zasady rozliczania „regrantingu”,
 • rozliczanie trybu uproszczonego i zwroty z małych grantów,
 • zasady dochodzenia zwrotu do budżetu JST.

Wykładowca: Jarosław Kotowski – Praktyk z 15-letnim doświadczeniem m.in. w zakresie prowadzenia ponad 300 szkoleń dla pracowników RIO, JST i NGO. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. z zakresu: finansów publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Wszelkie informacje na stronie organizatora: www.egitim.pl

Zgłoszenia i szczegółowy harmonogram, dostępne pod adresem: www.egitim.pl/kalendarz-szkolen/


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Opole
Data wydarzenia: 2018-09-24
Organizator:

Egitim.pl

Adres:

Chłapowskiego, 14, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Tel.:

731393493

Faks:

(65) 619 45 54

E-mail:

biuro@egitim.pl

Www:

http://www.egitim.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • księgowość