Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie: Terapia Ręki - kurs łączny: I° i II° - Kurs Certyfikujący

autor(ka): P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
2018-08-10, 12:52
płatne
Kurs Certyfikujący - Terapeuta Ręki: Terapia Ręki - kurs łączny: I° i II° • TERMIN: 17 - 18.11.2018 (sobota, niedziela) • GODZINA: 09:00 - 16:30 • PROWADZĄCY: dr Emilia Mikołajewska *** Trener Terapii Ręki • CENA: 650 zł osoby pracujące ; 550 zł osoby uczące się

KURS KWALIFIKACYJNY ::: SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE

TEMAT:

Terapia Ręki - kurs łączny: I° i II° - Kurs Certyfikujący

Ukończenie szkolenia uprawnia do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

(adnotacja na certyfikacie)

TERMIN:

17 - 18.11.2018 (sobota, niedziela)

GODZINA:

09:00 - 17:00 - sobota

09:00 - 18:00 - niedziela

LOKALIZACJA:

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Magnoliowa 8, Lublin

sala: 115 - (aula) - I PIĘTRO

KOSZT:

• 550 zł osoby uczące się

• 650 zł osoby pracujące

*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:

dr Emilia Mikołajewska

*** specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym

w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu

fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie

wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 Rad Wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych.

ZAKOŃCZENIE:

certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki I° i II°” uprawniający do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

ODBIORCY:

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:

1. Elementy anatomii kończyny górnej.

2. Rozwój sprawności kończyny górnej.

3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.

4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.

5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.

6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.

7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:

- napięcie mięśniowe,

- siła mięśniowa,

- zakresy ruchu,

- czucie powierzchniowe,

- czucie głębokie.

8. Wprowadzenie do grafomotoryki:

- rozwój chwytu pisarskiego,

- optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.

9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.

10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.

11. Elementy terapii lustrzanej.

12. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.

13. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

- nauka otwierania ręki spastycznej,

- nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,

- nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,

- nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,

- nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,

- nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,

- nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,

- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,

- nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśniowym,

- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,

- nauka diagnozy ruchomości łopatki,

- nauka mobilizacji łopatki (opcjonalnie dla zainteresowanych),

- zabawy trenujące sprawność manualną ręki,

- elementy terapii lustrzanej.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - w parach i małych grupach.

ZAPISY:

Formularz zgłoszeniowy:

• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)

• e-mail:

• tel. 509 970 340

************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

Praktyczna cześć szkolenia wymaga, by na zajęciach uczestniczyć w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodny udział w ćwiczeniach ruchowych.

************************** !! _ U W A G A _ !! ****************************

P.C.R.

Psychologiczne Centrum Rozwoju

OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: LUBLIN, LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2018-11-17 do 2018-11-18
Organizator:

P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU

Adres:

LUBLIN, 20-143 LUBLIN, woj. lubelskie

Tel.:

509970340

E-mail:

pcrozwoju@gmail.com

Www:

http://www.pcrozwoju.bnx.pl/viewpage.php?page_id=19 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia
  • rozwój zawodowy