Przejdź do treści głównej

Zielona Góra. Bezpłatne szkolenie "Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości"

autor(ka): Lidia Legutko
2018-08-27, 08:52
bezpłatne
archiwalne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej, NGO w szczególności osób z Zarządu oraz zajmujących się pozyskiwaniem zleceń, przygotowywaniem ofert z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, świebodziński oraz miasto Zielona Góra i Nowa Sól Szkolenie poprowadzi Justyna Bartosiewicz:

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Program szkolenia: szkolenie trwa 8 h dydaktycznych w godzinach 9:00 - 15:45

Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości:
a) Zakładanie stowarzyszenia i fundacji;
b) Istota statutu organizacji pozarządowej i jego zmiana;
c) Organy organizacji pozarządowej i zmiana osób wchodzących w skład organów organizacji;
d) Odpowiedzialność osób będących członkami organów organizacji;
e) Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
f) Wolontariat;
g) Fundacja i stowarzyszenie w roli płatnika;
h) Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego;
i) Przychody i koszty w podmiotach ekonomii społecznej tym organizacja i rozliczanie zbiórki publicznej;
j) Opodatkowanie działalności statutowej i gospodarczej.

Miejsce szkolenia:

Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, mapka https://web.facebook.com/pg/oweszg/about/

Termin szkolenia:

06.09.2018 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: WYPEŁNIJ TU

2. W dniu szkolenia należy dostarczyć niezbędną dokumentację:

  • Jednostki, które pierwszy raz uczestniczą w szkoleniach bezpłatnych są zobowiązane zabrać wypełnione i podpisane załączniki 2,5,7,8
  • Jednostki, które w tym roku były na szkoleniach są zobowiązane zabrać wypełnione i podpisane załączniki 7 i 8
  • Osoby, które pierwszy raz uczestniczą w szkoleniach bezpłatnych prosimy o wypełnienie i zabranie ze sobą dodatkowo załącznika 1 i 4

3. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Miejsce: Zielona Góra siedziba OWES , ul. Dąbrowskiego 41D/3, , Zielona Góra, woj. lubuskie
Data wydarzenia: 2018-09-06
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Adres:

Aleja Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra, woj. LB

Tel.:

68 453 22 09

Faks:

68 419 90 97

E-mail:

sekretariat@frdl.org

Www:

http://www.frdl.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • księgowość
  • prawo
  • spółdzielnie socjalne