Przejdź do treści głównej

Jelenia Góra. Spotkanie informacyjne „Możliwości i zasady dofinansowania projektów transgranicznych na polsko-niemieckim pograniczu”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-29, 16:40
archiwalne
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości i zasad dofinansowania projektów transgranicznych na polsko-niemieckim pograniczu. Miejsce i termin: Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 32/32a; 12. września 2018, w godz. 10:00 - 13:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 7 września 2018 r. zgłoszenia na adres z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerami telefonu: 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Dla kogo

Do udziału zapraszamy przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach Programów, tj. m.in. przedstawicieli:

 • organizacji pozarządowych non-profit,
 • stowarzyszeń,
 • jednostek administracji samorządowej lub państwowej,
 • stowarzyszeń ww. jednostek i instytucji im podległych,
 • instytucji kultury, szkół wyższych, kościołów i związków wyznaniowych.

Program spotkania

Program spotkania:

 • zasady wsparcia w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020 w kontekście planowanych w II półroczu 2018 roku naborów;
 • Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020 - zakres wsparcia i nabory wniosków przewidywane w 2018 roku.

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a
58-500 Jelenia Góra tel.: 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich
Data wydarzenia: 2018-09-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • ekologia
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • kultura i sztuka
 • partnerstwa międzynarodowe
 • współpraca międzynarodowa