Przejdź do treści głównej

Rzeszów. Szkolenie dotyczące kontroli projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-29, 16:56
bezpłatne
archiwalne
Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego (RPO WP) zagadnień związanych z kontrolą projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 12 września 2018 r. w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Ł. Cieplińskiego 4.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany e-mailem.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie poprowadzi Renta Stefaniak, absolwentka studiów podyplomowych m.in. na kierunkach: Wiedza o Integracji Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002 r.) i Zarządzanie i Audyt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006 r.) oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Osi VII- IX Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne kontroli.
 • Rodzaje kontroli:
  • weryfikacja wniosków o płatność,
  • kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie,
  • kontrola krzyżowa,
  • kontrola na zakończenie projektu,
  • kontrola trwałości projektu,
  • inne kontrole.
 • Termin kontroli i przygotowanie do kontroli.
 • Zakres kontroli:
  • dokumenty finansowe,
  • dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi,
  • dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów,
  • procedury archiwizacji dokumentacji projektowej,
  • działania informacyjno-promocyjne,
  • wizyta monitorująca.
 • Postępowanie po zakończeniu kontroli.
 • Konsekwencje kontroli.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji, z wskazaniami najczęściej popełnianych błędów i przykładów dobrej praktyki.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 773 60 61
e-mail


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich
Data wydarzenia: 2018-09-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • kontrola
 • księgowość
 • obowiązki