Przejdź do treści głównej

Ełk`2019! Konsultujesz-decydujesz! Konsultacje programu współpracy z organizacjami

autor(ka): Maciej Juchniewicz (UM Ełk-BOP)
2018-08-30, 15:10
Prezydent Ełku uruchomił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019. Konsultacje potrwają od 7 do 26 września 2018 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren miasta Ełku.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, których cele statutowe związane są z rozwojem miasta Ełku.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

a) dyżury konsultacyjny Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) w okresie trwania konsultacji w godzinach urzędowania;

b) przekazanie Prezydentowi wypełnionego i podpisanego przez uprawnione osoby formularza konsultacyjnego z opinią do projektu w okresie trwania konsultacji;

2.Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

Informacje o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/249/Dokumenty_programowe/

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: . Osoba do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do współpracy!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Ełku, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (UM Ełk-BOP)
Miejsce: Ełk
Data wydarzenia: od 2018-09-07 do 2018-10-26
Organizator:

Prezydent Miasta Ełku

Www:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/249/Dokumenty_programowe/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją