Przejdź do treści głównej

Gostyń. Udzielają wsparcia dla ofiar przemocy i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

autor(ka): Mirosław Sobkowiak
2018-09-03, 09:29
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem "DZIECKO" udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tych grup prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8 – II poziom, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz codziennie w godzinach pracy PCPR. Wsparcia i porad udzielają oraz interwencje podejmują specjaliści: psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, pedagog rodzinny, terapeuci, mediatorzy.

Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz codziennie w godzinach pracy PCPR. Dyżurują w nim specjaliści: psycholog, specjalista pracy socjalnej, pedagog, terapeuta - u których można uzyskać porady oraz wsparcie.

Potrzebujący pomocy mogą też skorzystać z Telefonu Zaufania (65 572 77 99) przy PCPR w Gostyniu. W ramach tej usługi dostępnej codziennie w godzinach pracy PCPR oraz dodatkowo w środy od 15.00 do 18.00 dzięki dyżurom wolontariuszy - można uzyskać anonimowo pomoc psychologiczną, otrzymać informacje o sposobie rozwiązywania problemów. Dyżurujący przy telefonie specjaliści towarzyszą ludziom zmagającym się w samotności z przerastającymi ich problemami oraz podejmują interwencje w sprawach kryzysowych.

Uzupełnieniem wyżej omówionych form wsparcia i pomocy jest działalność Ośrodka Mediacyjnego, prowadzonego we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym obydwu stronom uzgodnień. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku). Mediacje prowadzone są odpłatnie.

Jeśli nie radzisz sobie z problemami - skorzystaj z pomocy!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Miejsce: CUS, Wrocławska 8, 63-800 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2018-09-01 do 2018-12-31
Organizator:

Stowarzyszenie "Dziecko"

Adres:

Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń, woj. WP

Tel.:

65 572 53 25

E-mail:

stowarzyszeniedziecko@wp.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie
  • przeciwdziałanie przemocy
  • rodziny