Przejdź do treści głównej

Ruszyły konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-04, 12:17
Do udziału w konsultacjach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zachęcają wicepremier Piotr Gliński oraz Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Wojciech Kaczmarczyk. Spotkania konsultacyjne w formie konferencji regionalnych odbędą się w 16 województwach od 5 do 19 września br.

Trwają konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzorów ofert i umów na realizację zadań publicznych, oraz sprawozdań merytorycznych OPP.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu z Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. Konsultacje od-nowa. Dzięki możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami podczas konsultacji publicznych, które będą miały miejsce we wrześniu br., we wszystkich województwach, działacze organizacji pozarządowych i przedstawiciele samorządów będą mogli wnieść własne uwagi do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W liście skierowanym do działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Wojciech Kaczmarczyk zwrócił uwagę na istotną rolę podmiotów będących odbiorcami planowanych zmian prawnych i zachęcił do aktywnego udziału w konsultacjach: - Zachęcam Państwa do partycypowania w tym wartościowym procesie, do kształtowania rozwiązań prawnych, które – mam nadzieję – przyczynią się do bardziej efektywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Do udziału w konsultacjach zachęcał również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, podczas przemówienia skierowanego do uczestników III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego: - Potrzebujemy państwa partnerstwa przy konsultacji tych rozporządzeń. Dotyczą one np. nowych wzorów nowego typu formularzy i umów. Od lat słyszeliśmy postulaty, żeby to uproszczać (…), ale musi to być dobrze i mądrze skonsultowane, żeby ułatwić państwu pracę.

Konsultacje realizowane są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

Spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty i nie wymagają wcześniejszej konsultacji.

Miejsca i daty spotkań w poszczególnych województwach:

zachodniopomorskie – Szczecin, 5.09.br.

lubuskie – Gorzów Wielkopolski, 5.09.br.

wielkopolskie – Poznań, 6.09.br.

łódzkie – Łódź, 6.09.br.

dolnośląskie – Wrocław, 7.09.br.

opolskie – Opole, 7.09.br.

lubelskie – Lublin, 12.09.br.

podkarpackie – Rzeszów, 13.09.br.

śląskie – Katowice, 13.09.br.

świętokrzyskie – Kielce, 14.09.br.

małopolskie – Kraków, 14.09.br.

kujawsko - pomorskie – Toruń, 17.09.br.

pomorskie – Gdańsk, 17.09.br.

warmińsko – mazurskie – Olsztyn, 18.09.br.

podlaskie – Białystok, 18.09.br.

mazowieckie – Warszawa, 19.09.br.

Szczegółowe informacje o spotkaniach można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/fundacja.republikanska/

Konsultacje pisemne odbywają się na stronie: bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych.
Uwagi do ww. projektów można zgłaszać na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: , a także w wersji edytowalnej na adres:  do 24 września 2018 r.


 


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Fundacja Republikańska
Data wydarzenia: od 2018-09-05 do 2018-09-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją