Przejdź do treści głównej

2. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” do 12 października można nominować kandydatów

autor(ka): Weronika Chrapońska - Chmielewska
2018-09-06, 16:15
Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie etc.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będę od 10 września do 12 października 2018 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2016, 2017 roku oraz w pierwszej połowie 2018 roku.

Doradcy, mentorzy, opiekunowie projektów społecznych. Doświadczeni menadżerowie, naukowcy, lekarze i inni, którzy bezinteresownie – w ramach wolontariatu kompetencji - dzielą się swoją wiedzą, kompetencjami oraz czasem. Poprzez swoje działanie są bezcennym źródłem informacji, wsparcia i motywacji dla młodych przedsiębiorców, czy organizacji pozarządowych chcących zmieniać świat. Są także autorytetami dla studentów u progu swojej kariery zawodowej. Często działają bez rozgłosu, a dzielenie się wiedzą i doświadczeniem traktują jako rzecz oczywistą. To z myślą o nich – o wolontariuszach kompetencji – powstała Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

To jest 2. edycja konkursu zainicjowanego przez grupę liderów biznesu skupionych w Koalicji „Prezesi-wolontariusze”. Jego ideą jest nagradzanie i wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat kompetencji dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, przyczyniając się do rozwoju ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć. Nagroda przyznawana jest m.in. za takie działania jak: mentoring, doradztwo, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tym zakresie oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych aktywności.

Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, etc.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będę od 10 września do 12 października 2018 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2016, 2017 roku oraz w pierwszej połowie 2018 roku.

Wiedza jest bardzo silnym impulsem dla rozwoju, wzmacnia motywację wewnętrzną, dodaje odwagi do działania, wspiera rozwiązywanie problemów. Doprowadzenie do spotkania ze sobą wybitnych ekspertów, liderów, ludzi z doświadczeniem z początkującymi liderami organizacji pozarządowych, czy startupów przedsiębiorczości społecznej sprawia, że wiedza przekazywana i zdobywana w działaniach wolontariackich może mieć szczególną wartość i siłę oddziaływania. - mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Wyboru laureatów dokona kapituła nagrody, po uprzednim naborze wniosków oraz ich ocenie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Prezesi-wolontariusze.

Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info

Kontakt:

Koordynatorka

Paulina Kamyk

22 825 68 50

Kontakt dla mediów:

Weronika Chrapońska-Chmielewska

22 622 01 22


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Koalicja "Prezesi - wolontariusze"
Data wydarzenia: od 2018-09-10 do 2018-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • wolontariat
  • wolontariusze
  • współpraca z biznesem