Przejdź do treści głównej

Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą prezentację multimedialną "Sławatycze moje miejsce na Ziemi"

autor(ka): Jolanta Kołtun
2018-09-10, 12:32
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze zaprasza wszystkich sympatyków i mieszkańców Gminy Sławatycze do udziału w konkursie na najpiękniejszą prezentację multimedialną ukazującą Sławatycze w kontekście wydarzeń historycznych, piękna przyrody i dziedzictwa kulturowego w okresie 100 lat Niepodległości.

Ogólnopolski Konkurs " Sławatycze - moje miejsce na Ziemi" - prezentacja multimedialna. Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze,

21 – 515 Sławatycze, ul. Rynek 14

Partnerzy Konkursu:

Gmina Sławatycze, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach, Fundacja PZU.
Czas trwania Konkursu: 05 wrzesień 2018 – 11 listopad 2018r.
Ogłoszenie Konkursu: 05 wrzesień 2018r.
Zgłaszanie prezentacji do Konkursu: od 10 września 2018 r. do 20 października 2018r.
Ogłoszenie wyników: 31 październik 2018 Wręczenie nagród : 11 listopad 2018r. Cele konkursu:

 • kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do Polski i regionu;
 • wzmocnienie poczucia lokalnej i narodowej tożsamości;
 • wzbudzenie poczucia dumy z miejsca pochodzenia;
 • bliższe poznanie historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych nadbużańskich Sławatycz.

Regulamin konkursu:
Zgłoszenie do udziału w Konkursie:
1. Udział w Konkursie mogą wziąć mieszkańcy i sympatycy Gminy Sławatycze.
2. Zgłoszenie do Konkursu polega na złożeniu do Organizatora:
a. Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
b. Prezentacji multimedialnej o tytule „ Sławatycze moje miejsce na Ziemi”, ukazującej Sławatycze w kontekście wydarzeń historycznych, piękna przyrody bądź dziedzictwa kulturowego, składającej się max z 30 slajdów (do 300 MB), wykonanej w oparciu o fotografie własne (wykonane przez siebie) bądź własne zbiory fotografii .
3. Zgłoszenia można dokonać przesyłając w/w dokumenty (skan podpisanych dok. i prezentacja Microsoft Power Point) drogą mailową na adres stowarzyszenie.slawatycze.pl lub dostarczenie do biura Organizatora na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD lub DVD), w terminie od 10 września 2018r do 20 października 2018r.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prezentację multimedialną
5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach, z podziałem na grupy wiekowe:
Kategoria I – Mieszkańcy Gminy Sławatycze Kategoria II – Sympatycy Sławatycz Grupy wiekowe w kategoriach:

 1. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (wiek do 18 lat, w tym os. niepełnosprawne do 24 lat);
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci(wiek do 26 lat, w tym os. niepełnosprawne bez ograniczania wieku);
 3. osoby nieuczące się w wieku do 60 lat , w tym ON;
 4. seniorzy 60+, w tym ON

6. Uczestnik przesyłając prezentację do Konkursu wyraża zgodę na:
a. jej publikację w mediach, w tym stronie Organizatora i Partnerów oraz w portalu społecznościowym Facebook.
b. kopiowanie i wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Organizatora i Partnerów.
c. umieszczenie zdjęć w publikacji /albumie „ Sławatycze moje miejsce na Ziemi”
7. Dla dzieci do ukończenia 18 lat wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na udział w Konkursie (podpis na Formularzu zgłoszeniowym).
8. Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie Organizatora oraz Partnerów oraz GOK w Sławatyczach
i biurze Organizatora(Sławatycze, ul. Rynek 14). (Istnieje możliwość przesłania wersji edytowalnej drogą mailową na życzenie zainteresowanych).
Przebieg konkursu:
1. Konkurs trwa w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 2. Wszystkie prezentacje otrzymane drogą mailową w dniu 25 października 2018r. zostaną opublikowane na stronie Organizatora. Internauci będą mieli możliwość głosowania na najpiękniejszą prezentację do 31 października 2018r. Wyniki konkursu:

 1. Wyniki konkursu ogłasza Organizator za pośrednictwem strony konkursu.
 2. Wygrywają prezentacje/zostają nagrodzone, które zostaną wybrane przez JURY .
 3. Dodatkowo Organizator ufunduje nagrodę Grand Prix dla prezentacji wybranej przez głosowanie internautów.
 4. JURY powołuje Organizator uwzględniając Partnerów oraz Sponsorów.
 5. W dniu ogłoszenia wyników Organizator zamieszcza wyniki na stronie Konkursu oraz informuje laureatów o wygranej za pomocą maila bądź telefonicznie.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w dn. 11 listopada 2018r. podczas obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Sławatyczach lub nagrody pozostaną do odbioru w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze, ul. Rynek 14 , 21 – 515 Sławatycze.
 7. Nagrody nieodebrane w ciągu 10 dni pozostają do dyspozycji Organizatora w kolejnym Konkursie.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator w trakcie trwania Konkursu może zmienić treść Regulaminu, o czym ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników w dniu zmiany treści regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zamieszczonych zdjęć na stronie serwisu Facebook oraz w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia.
 3. Informacji udziela prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze drogą mailową: , telefonicznie kom. 607529451 bądź osobiście w GOK w Sławatyczach.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze
Miejsce: Sławatycze , Rynek 14, 21-515 Sławatycze, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2018-09-10 do 2018-11-11
Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze

Adres:

Rynek 14, 21-515 Sławatycze, woj. LU

Tel.:

83 378 33 58

Faks:

83 378 33 13

E-mail:

stowarzyszenie.slawatycze@op.pl

Www:

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.slawatycze/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • historia
 • kultura
 • wspólnoty i społeczności lokalne