Przejdź do treści głównej

Nabór do grup roboczych Programu Wspólnota

autor(ka): Adam Markuszewski
2018-09-19, 09:40
archiwalne
Urząd m.st. Warszawy zaprasza do udziału w pracach grupach roboczych, które będą pracowały nad celami szczegółowymi Programu Wspólnota - programu wykonawczego do celu 1.1. Strategii #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem.

Poszukujemy osób, które mają różnorodne doświadczenia działaniach na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, w szczególności we współpracy z samorządem:
- przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- aktywistów z grup lokalnych (także niesformalizowanych),
- przedstawicieli urzędów dzielnic i instytucji miejskich i dzielnicowych oraz Urzędu Miasta.

W szczególności zapraszamy osoby chętne do pogłębionej refleksji i konstruktywnego udziału w projektowaniu działań o charakterze systemowym (a więc nie rozwiązań doraźnych problemów lokalnych). Planowane są maksymalnie trzy spotkania zespołów oraz dodatkowe wspólne spotkanie dla uczestników wszystkich zespołów roboczych, poświęcone syntezie wypracowanych materiałów.

CEL SPOTKAŃ

Na przełomie maja i czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne wizji programu. Kolejnym etapem jest wypracowanie celów szczegółowych i kierunków działań programu.

W tym celu powołane zostaną trzy grupy robocze, których zadaniem będzie zdefiniowanie celów szczegółowych w następujących obszarach:

1. Budowanie otwartości i wspieranie nawiązywania relacji w środowisku lokalnym
2. Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy lokalnej
3. Budowanie poczucia przynależności i identyfikacji z miejscem

ZASADY NABORU

Każdy zespół będzie liczył 24 osoby: przedstawicieli organizacji, partnerstw lokalnych i grup nieformalnych, mieszkańców oraz urzędników. Ważne jest, aby osoby zgłaszające się do prac zespołów miały gotowość i możliwość udziału we wszystkich spotkaniach danego zespołu.

Zgłoszenia wraz z krótkim opisem swoich doświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową na adres do 30.09.2018.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie Państwu przesłana do 08.10.2018.

W miarę dostępnych miejsc możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym zespole roboczym. W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników na podstawie ich zróżnicowanych doświadczeń związanych z rozwojem wspólnot lokalnych.

SPOTKANIA GRUP ROBOCZYCH

Grupa I
Miejsce: Centrum Wielokulturowe w Warszawie, ul. Jagiellońska 54
Terminy spotkań: 22 października, 5 listopada, 19 listopada* Godz: 17.00 – 20.00

Grupa II
Miejsce: Centrum Społeczne Paca, ul. Paca 40
Terminy spotkań: 16 października, 30 października, 13 listopada Godz. 17.00 – 20.00

Grupa III
Miejsce: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, ul. Nowolipie 25b
Terminy spotkań: 24 października, 7 listopada, 21 listopada** Godz. 17.00 – 20.00

Spotkanie podsumowujące (plenarne):
Miejsce: Pałac Ślubów, Pl. Zamkowy 6
Terminy spotkania: 27 listopada Godz. 17.00 – 20.00

KONTAKT

www: 2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota
e-mail: tel.: Adam Markuszewski 22 443 34 48, Aleksandra Żórawska 22 443 34 36

* Termin opcjonalny – możliwe, że dwa spotkania wyczerpią w pełni zakres zadań do wypracowania przez grupę.

** Termin opcjonalny – możliwe, że dwa spotkania wyczerpią w pełni zakres zadań do wypracowania przez grupę.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Program Wspólnota /#Warszawa2030
Miejsce: Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-09-19 do 2018-09-30
Organizator:

Urząd m.st. Warszawy

Adres:

Plac Bankowy, 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

224433448

E-mail:

ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl

Www:

http://inicjatywa.um.warszawa.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • miasto
  • rozwój lokalny
  • społecznicy
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • współpraca z administracją