Przejdź do treści głównej

Pomorskie konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2019

autor(ka): Izabela Michnowska
2018-09-19, 11:45
Konsultacje „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wraz z projektem programu i formularzem konsultacji.

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag są zamieszczone poniżej.

Propozycje uwag można zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego formularza na adres e-mail: do dnia 5 listopada2018 r.

Załączniki:

1. Projekt „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”;

2. Formularz konsultacji Programu na rok 2019.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Miejsce: Pomorski Urząd Wojewódzki, okopowa 21/27, 80-810 Gdańska, woj. pomorskie
Data wydarzenia: od 2018-09-19 do 2018-11-05
Organizator:

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Adres:

okopowa 21/27, 80-810 gdańsk, woj. pomorskie

Tel.:

789408027

E-mail:

izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

Www:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-wojewody-pomorsk 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją