Przejdź do treści głównej

Szkolenia specjalistyczne "Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów"

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-21, 10:56
bezpłatne
archiwalne
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest wsparcie beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie ewidencji księgowej.

Informacje o szkoleniu

 • 1 października 2018 roku w godzinach 08:00-16:00 w Siedlcach. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 28 września do 11.00.
 • 2 października 2018 roku w godzinach 08:00-16:00 w Radomiu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 1 października do 11.00.
 • 3 października 2018 roku w godzinach 08:00-16:00 w Płocku. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 2 października do 11.00.
 • 4 października 2018 roku w godzinach 08:00-16:00 w Ciechanowie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 3 października do 11.00.
 • 5 października 2018 roku w godzinach 08:00-16:00 w Ostrołęce. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 4 października do 11.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenia skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Program szkolenia

 • 8:00-09:00 Rejestracja uczestników szkolenia, powitalna kawa, wydanie materiałów szkoleniowych;
 • 9:00-10:30 Umowa o dofinansowanie - na co szczególnie zwracać uwagę: wartość projektu i źródła finansowania, wysokość dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, monitorowanie i sprawozdawczość,procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych Projektem, ewidencja księgowa i archiwizacja danych, zabezpieczenie wykonania umowy;
 • 10:30-10:45 Przerwa kawowa;
 • 10:45-12:15 Księgowe zasady rozliczania środków: podstawowe zasady rachunkowości, metody ewidencji przychodów z dofinansowania, moment zakwalifikowania dofinansowania do przychodów. Kwalifikowalność wydatków: uznanie wydatku za poniesiony, dokumentowanie wydatków, opisy dokumentów księgowych,kary umowne, zatrzymane wadium, zatrzymana kaucja gwarancyjna, kwalifikowalność VAT w projektach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
 • 12:15-13:00 Obiad;
 • 13:00-14:30 Zakupy w projektach inwestycyjnych: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacja, leasing. Elementy instrukcji obiegu dokumentów: obieg korespondencji, przechowywanie i archiwizacja dokumentów w kontekście Umowy o dofinansowanie;
 • 14:30-14:45 Przerwa kawowa;
 • 14:45-15:30 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej: wyodrębniona ewidencja u przedsiębiorców prowadzących tzw. pełną księgowość, wyodrębniona ewidencja u przedsiębiorców prowadzących tzw. uproszczoną księgowość, wyodrębniona ewidencja w jednostkach ze sfery finansów publicznych;
 • 15:30-16:00 Sesja pytań indywidualnych, konsultacje indywidualne.

Realizacja szkoleń

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa tel. 533 343 637 e-mail

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa tel.: 22 542 22 86


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich
Data wydarzenia: od 2018-10-01 do 2018-10-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość