Przejdź do treści głównej

Dąbrowa Górnicza. Konsultujemy Roczny Program Współpracy

autor(ka): Kaja Jagodzińska
2018-10-03, 15:04
archiwalne
Drodzy pozarządowcy! Zgodnie z Zarządzeniem nr 2576.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2018 r. czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy.

Drodzy pozarządowcy! Zgodnie z Zarządzeniem nr 2576.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2018 r. czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy.

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2019” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Do 10 października można zgłaszać uwagi.

Program do pobrania:

w wersji pdf

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.10.2018
Termin zakończenia konsultacji: 10.10.2018

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi", - www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9, e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.pl; Tel.:668573952

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2018r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób: - w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, - w formie elektronicznej na adres:

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2019 przez NGO i wydziały/biura merytoryczne,
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
  • Spotkaniami grupy ds. dotacji 2019,
  • Spotkaniami grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
  • Spotkaniami branżowymi z naczelnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Opiniować "Program współpracy na rok 2019" 10 października będzie Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Centrum Aktywności Obywatelskiej
Miejsce: Dąbrowa Górnicza,
Data wydarzenia: od 2018-10-03 do 2018-10-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją