Przejdź do treści głównej

Kraków. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami

autor(ka): opr. mm, red. ngo.pl
2018-10-05, 12:14
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1186848
Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje trwają od 3 do 17 października 2018 roku.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 3 do 17 października 2018 roku.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu:

Formularz konsultacji należy wypełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: (podpisany skan)

lub

  • numer faksu: 12 616 78 13

albo dostarczyć osobiście lub pocztą do:

  • siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa: os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Miejsce: Kraków,
Data wydarzenia: od 2018-10-05 do 2018-10-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją