Przejdź do treści głównej

Legnica. Regionalna konferencja samorządów i rad seniorów

autor(ka): Barbara Galant
2018-10-08, 09:37
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1380001
Upowszechnianie dobrych praktyk aktywności Rad Seniorów na przykładzie Gminy Legnica, Gminy Miejskiej Złotoryja oraz Miasta i Gminy Prochowice. Regionalna konferencja samorządów i rad seniorów "Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów" z prof. zw. dr hab. Adamem A. Zychem pod Patronatem Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego odbędzie się 18 października 2018 r., godz. 10:00 - 16:00 w Sali Maneżowej LCK w Legnicy ul. Chojnowska 2.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów we współpracy z Gminą Legnica, Gminą Miejską Złotoryja oraz Miastem i Gminą Prochowice oraz Miejską Radą Seniorów w Legnicy, Radą Seniorów w Złotoryi i Grupą Inicjatywną Powołania Rady Seniorów w Prochowicach od 1 maja 2018 r., realizuje projekt: Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczenstwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.

Regionalna konferencja "Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów" jest wspólnym działem współpracujących ze Stowarzyszeniem w projekcie Gmin i Rad Seniorów. Odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 10:00 - 16:00 w Sali Maneżowej Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy ul. Chojnowska 2 ( wejście ood dziedzińca)

Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski nadał konferencji swój Patronat Honorowy.

W konferencji swój udział potwierdził prof. zw. dr hab. Adam A. Zych wybitny specjalista z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności geragogika, sytuacja społeczna ludzi w podeszłym wieku, problemy psychologiczne ludzi chorych i psychologia religi. Z racji zainteresowań profesora, które skupiają się wokół psychologii religi, a w szczególności problemach światopoglądowych wspólczesnej młodzieży, metodologii postaw światopoglądowych oraz religijności osób starzejących się i starych; gerontologii społecznej, a zwłaszcza pedagogiki starzenia się i starości ( garagogika), badania porównawcze sytuacji zyciowej ludzi starzejących się i starszych oraz zagadnienia między etnicznością, a starzeniem się ( gerontologia i pedagogika międzykulturowa) geragogika specjalna, jak również prace nad własną teorią moderacji rozwoju; leksykografia pedgogiczna i gerontologiczna, udział w konferencji jest wyjątkową okazją dla zainteresowanych samorządów i obywateli. Profesor wygłosi wykład "Aktywne starzenie się wyzwaniem dla Rad Seniorów". Będzie z nami, pomoże w dyskusji i w podsumowaniu. Będzie to także okazja do porozmawiania z profesorem o jego najnowszych publikacjach poświęconych osobom starszym, starzeniu i starości.

W konferencji potwierdziła także swój udział dr Maria Jolanta Zajączkowska, doktor nauk humanistycznych, mgr pedagogiki oraz nauczyciel mianowany o szerokich kompetencjach z zakresu pedagogiki opiekuńczej, komunikacji społecznej, negocjacji i mediacji, Treningu Zastępowania Agresji, organizacji, kształcenia i doskonaleniaa zawodowego w oświacie. Wygłosi wykład "Od teorii do praktyki działania rady seniorów" To także wyjątkowa okazja do rozmowy o starzeniu i starości w obywatelskim społeczeństwie.

Trzeci wykład "Jak inicjować i zakładać rady seniorów" wygłosi mgr Irena Krukowska - Szopa prezes Fundacji, długoletni trener organizacji pozarządowych, specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju; plany, programy, strategie dla Gmin, Powiatów, Lokalnych Grup Działania, specjalista i doradca tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich w tym Lokalnych Grup Działania, doradca organizacji pozarządowych, coach rozwoju osobistego.

Celem konferencji jest propagowanie dotychczas osiągniętych rezultatów i zachęcenie seniorów do aktywności obywatelskiej, w tym także z innych gmin, do organizowania się we współpracy dla większego udziału osób starszych w lokalnych strategiach i politykach senioralnych oraz propagowanie standardów i dobrych praktyk współpracy pomiędzy Samorządami, a Radami Seniorów dla dobrych polityk senioralnych obejmujących również zagadnienia barier architektonicznych i kształtowania przyjaznej osobom starszym gminnej przestrzeni.

Konferencja składać się będzie z części:

 • prezentacyjnej samorządów i rad seniorów współpracujących w projekcie: Legnicy, Złotoryi i Prochowic, które przedstawią swoje działania oraz przeprowadzone inicjatywy senioralne w swoim środowisku lokalnym.
 • teoretycznej w formie wykładów wrowadzających do dyskusji,
 • moderowanej dyskusji swobodnych wypowiedzi przy stolikach tematycznych
 • podsumowania.

Tematy do dyskusji tematycznej:

 • Jak wykorzystać i rozwijać potencjał rad seniorów.
 • Jak właczać seniorów w decyzje na szczeblu lokalnym.
 • Jak właczać seniorów w planowanie przyjaznej przestrzeni gminnej dla seniorów ( ważne też dla rodzica z wózkiem dziecięcym, osób po wypadkach i niepełnosprawnych)

Na zakończenie konferencji zapraszamy na spotkanie z prof. zw. dr hab. Adamem A. Zychem pomysłodawca i redaktorem naukowym "Encyklopedi starości, starzenia się i niepełnosprawności ", ale także wielu innych ważnych publikacji z zakresu gerontologii

Zapewniamy przerwy kawowe i smaczny poczęstunek na zakończenie konferencji.

Zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych seniorów z legnicy i ościennych gmin.

Udział w konferencji jest nieodpłatny

Biuro Projektu: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ul. Zielona, 59-220 Legnica, www.szczesliwi-emeryci.org.pl, www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szczesliwych-Emerytow

Informacji udziela: Koordynator Projektu Barbara Galant, tel. 604184190, e-mail: , barbara-


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
Miejsce: Saala Maneżowa Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy, Chojnowska 2 ( wejście od dziedzińca), 59-220 Legnica, woj. Dolnośląskie
Data wydarzenia: 2018-10-18
Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów

Adres:

Zielona 13of, 59-220 Legnica, woj. Dolnośląskie

Tel.:

604 184 190

E-mail:

psszelegnica@vip.wp.pl

Www:

http://www.szczesliwi-emeryci.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • inicjatywy oddolne
 • integracja społeczna
 • partycypacja
 • seniorzy
 • współpraca z administracją