Przejdź do treści głównej

Konsultacje Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-10-10, 17:32
Ministerstwo Cyfryzacji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Uwagi do Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi można zgłaszać do 30 października 2018 r.

Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych, aby w efekcie podejmowane były lepsze, bardziej wyważone decyzje.

Obowiązek opracowania programu wynika bezpośrednio z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Projekt programu, zgodnie z art. 5 b ww. ustawy, podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi prosimy zgłaszać do 30 października 2018 r. na adres: oraz

Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwa Cyfryzacji
Data wydarzenia: od 2018-10-10 do 2018-10-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • nowe technologie
  • współpraca z administracją