Przejdź do treści głównej

Łódź. Szkolenie "Zmiany w procedurze naboru w związku z RODO i zmianą przepisów Kodeksu pracy"

autor(ka): Katarzyna Marciniak
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi Regionalne Centrum Szkoleniowe zaprasza na szkolenie pt.: „Zmiany w procedurze naboru w związku z RODO i zmianą przepisów Kodeksu pracy, a także rok 2019 w prawie pracy pracodawcy samorządowego”. Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2018 roku w Łodzi. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Jak planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wpłyną na sformalizowaną procedurę naboru, do której prowadzenia zobowiązany jest pracodawca samorządowy? Czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej będzie zawierało pomocnicze wzory dokumentów, tj. m.in. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który to wzór w prowadzonych w aktualnym stanie prawnym procedurach naboru, wykorzystują pracodawcy samorządowi? Czy w prawie pracy pojawi się podstawa prawna do żądania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Na te oraz inne pytania uzyskacie Państwo odpowiedzi w trakcie naszego szkolenia, na które serdecznie zapraszamy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do sekretarzy oraz pracowników działów kadr pracodawców samorządowych.

Prowadzący szkolenie: Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, w jednostkach sektora administracji publicznej.

Program szkolenia:
1. Zmiany Kodeksu pracy w związku z RODO
- Jakich danych pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- Czy w każdym przypadku pracodawca będzie żądał od kandydata podania danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego wykształcenia?
- W jaki sposób zmiana katalogu danych, których pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przełoży się na procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze?
- Czy pracodawca samorządowy będzie miał podstawę prawną do żądania wskazania miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego od każdej osoby składającej dokumenty w procedurze naboru?
- Skutki dla pracodawcy samorządowego wskazania w ogłoszeniu o naborze nieprawidłowego katalogu danych żądanych od kandydata
- Czy pracodawca będzie miał podstawę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienia kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- Czy w przepisach Kodeksu pracy pojawi się podstawa prawna do odbierania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych?
- Czy nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej będzie zawierało pomocniczy wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- Jakich dokumentów będzie mógł żądać pracodawca samorządowy w procedurze naboru?
- Skutki dla pracodawcy samorządowego żądania dokumentów, których obowiązek przedłożenia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa
- Orzecznictwo sądowe z 2018 r. w zakresie naruszenia przepisów prawa w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2. Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt osobowych i ich elektronizacja
- Jakie dokumenty tworzą dokumentację pracowniczą? Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe pracownika?
- Przez jaki okres pracodawca samorządowy będzie zobowiązany do przechowywania akt osobowych pracowników, dokumentacji płacowej, ewidencji czasu pracy pracownika i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy?
- Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt osobowych a Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca pracodawców samorządowych.
- Obowiązki pracodawcy samorządowego w związku ze „skróceniem” okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czy pracodawca samorządowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, będzie zobowiązany do wydawania pracownikowi, prócz świadectwa pracy, dodatkowych dokumentów?
- Czy pracodawca samorządowy będzie zobowiązany do elektronicznego prowadzenia dokumentacji pracowniczej?
- Czy pracodawca samorządowy będzie mógł prowadzić dokumentacje pracowniczą zarówno w postaci papierowej, jak również elektronicznej?
- Czy w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest prowadzenie przez pracodawcę niektórych dokumentów pracowniczych (np. ewidencji czasu pracy) w postaci elektronicznej?
- Jakie obowiązki ciążyć będą na pracodawcy samorządowym, który zdecyduje się na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
- Czy pracodawca samorządowy ma obowiązek przekazywania pracownikom kopii części lub całości dokumentacji pracowniczej?
3. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
- Czy rozporządzenie wskazywać będzie katalog dokumentów, które pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- Jakie dokumenty archiwizowane będą w części C akt osobowych?
- Czy po 01.01.2019 r. w aktach osobowych będą archiwizowane inne niż dotychczas dokumenty?
- Co w praktyce oznaczać będzie dzielenie części B akt osobowych na część B1, B2, itd.?
- Jakie informacje i dokumenty będą musiały znaleźć się w ewidencji czasu pracy? - Czy sposób prowadzenia dotychczasowej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowe będzie musiał zostać dostosowany do nowych regulacji?


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi , Rewolucji 1905r. 9 lok. 36 (II PIĘTRO), 90-273 Łódź, woj. LD
Data wydarzenia: 2018-12-03
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalne Centrum w Łodzi

Adres:

Rewolucji 1905r. 9 lok. 36, 90-273 Łódź, woj. LD

Tel.:

42 632 63 19

Faks:

42 632 34 81

E-mail:

biuro@frdl-lodz.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • rozwój zawodowy