Przejdź do treści głównej

nabory do rad, komisji

20 kwietnia 2017

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie

  Stwórz z nami program współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

19 kwietnia 2017

 • polityka społeczna

  PFRON: Nabór ekspertów do oceny wniosków

14 kwietnia 2017

 • edukacja i wychowanie

  MEN: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych

7 kwietnia 2017

 • Nabór ekspertów do oceny projektów w programie Polska-Białoruś-Ukraina

1 kwietnia 2017

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie / Warszawa

  Wybory do IV kadencji Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29 marca 2017

24 marca 2017

 • ekonomia, rynek pracy

  Ogłoszenie o naborze ekspertów

  archiwalne

15 marca 2017

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie / dolnośląskie

  Wybory do II kadencji Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  archiwalne

8 marca 2017